Agender – Raknas ibland som e term nedanfor ”intergender” (betrakta det ordet)

Agender – Raknas ibland som e term nedanfor ”intergender” (betrakta det ordet)

Asexuell/Asexualitet – En manniska som ar asexuell age ingen aktiv sexualitet/ingen sexlust och/eller kanner sig ick intresserad itu sexuella relationer/att kalkyler in andra ino sin sexualitet.

Bigender – nagon person sasom upplever sig inte vilja eller kunna kora emellan femininum eller kvinnlig konsidentitet, utan upplever sig hemma inom bagge.

Binar – Nagot sasom innehaller tvenne delar. Nar det innefatta kon handlar det ifall att vi mestadels (normativt) delar in kon ino ett pa delar; bona samt kis.

Bisexuell – ett person sasom blir foralskad i och/eller kat pa utav manniskor oavsett vilket kon dom har/de ett par binara konen/tva kon. (Det finns skild definitioner, odl det kan betyda skilda av person till indivi).

Drag-king – nagon indivi saso anvander det sasom ino vart samhalle traffa sasom ”manliga” konsuttryck (klader, kroppssprak, smycke tillsammans mera), exempelvi forut forestallning eller saso ett politisk takti.

Drag-queen – En indivi som anvander det som ino vart samhalle traffa saso ”kvinnliga” konsuttryck (klader, kroppssprak, smycke tillsamman mera), exempelvis forut framtradande eller sasom ett politisk strategi.

FTM – “Female to Male” = “kvinna mot man”. Det befinner sig ett glos sasom mycket anvands darfor at forklara vilken bege sig ett transsexuell pojke utfor eller ager gjort. En transsexuell indivi sasom ar FTM varenda utbredd sin fodels biologiskt sam juridiskt sett kategoriserad saso en bona skad kanner sig i sjalva verket saso och ar nagon frank.

Genderfluid – nago konsidentitet darborta nago kanner sig sasom en blandning itu do par binara konen tjej samt pojke, andock ett kan likasa uppfatta sig mer sasom ett pojke somlig dagar och mer sasom ett brud andra dagar.

Genderqueer – en glos saso kan anvandas pro konsidentiteter saso ick foljer tvakonsnormen (det vill framfora kvinna alternativ karl), en aning sasom intergender (betrakta nedanfor ”Intergender”).

Hen – Konsneutralt pronomen sasom funkar kungen synonym metod saso pronomena hon och han. Hen bojs hen-hen(om) (bade ‘hen’ sam ‘henom fungerar)-hens. Pronomen kan anvandas istallet pro benamning och ar hurdan nago person personligen ser sig och vill bli kallad exempelvis forsavit ett vill kallas ”hen”, ”hon” eller ”han”.

Ickebinar – ett indivi sasom identifierar sig sasom emellan, bortom alternativ med bagg konskategorierna kvinna/man kan benamna sig ickebinar. Emellanat anvands ickebinar saso en paraplybegrepp forut skilda konsidentiteter som icke foljer tvakonsnormen, till exempel intergender alternativ genderqueer. Ickebinar betyder ej detsamma for alla sasom definierar sig sasom det. Nago segment kanner sig som bade brutta och gosse. Andra kanner att de a mellan dom kategorierna. Flera ickebinara identifierar sig utan nagot kon alls. En andel ickebinara vill omdana kroppen tillsamman hormoner och/eller kirurgi.

Forsavitt ett befinner sig nagon binar transperson identifierar nago sig som brutta alternativt gosse

Intergender – ett manniska som age nago konsidentitet sasom identifierar sig mellan, i bada, alternativt bortanfor de traditionella konskategorier (hane sam dam) eller saso valjer att ej definiera sin konsidentitet alls.

Intersexualism – Intersexualism ar nago medicinsk diagnos saso ges till folk som frasch biologiskt inte promenera att konsbestamma som antingen brud alternativ kille i enlighet med samhallets system stav kon. Age inget att producera tillsammans vem nago tander kungen och/eller blir foralska i.

Konsdysfori – Det betyder att hane lider itu, eller upplever barriar ino sin vardag darfor att ens konsidentitet inte stammer overens tillsammans det kon karl blev tilldelad bred fodseln. Ett konventionell design itu konsdysfori befinner si det kar kan benamna fysisk konsdysfori – att delar fran kroppen icke kanns domstol darfor dom inte stammer overens med ens konsidentitet. Konsdysfori kan aven vara umgangesbenagen och gora om att andra icke titta och behandlar en sasom saken dar karl sannerligen befinner sig. All transpersoner inneha ej konsdysfori. Konsdysfori kan samt betrakta avsevart skilda ut forut olika folk – saken dar kan kopa om annorlunda delar itu kroppen sam vara olika inom annorlunda situationer, till exempel. Ifall herre inneha konsdysfori kan hane onskan genomga konsbekraftande vard. Sadan atgard utfor mycket att konsdysforin minskar.

Konsidentitet – nago persons sjalvupplevda kon, alldeles latt vem jag kanner ja som. Kan besta exempelvis fruntimmer, man, intergender alternativ eventuellt inte ett dyft utav det. Om kroppen ej stammer overens plotslig konsidentitet finns det gallande att justera det. Blott nagon allena kan avtala sin konsidentitet.

Pansexuell / Pansexualitet – ett person saso ar pansexuell kan finnas sexuellt sam emotionellt huga fran ”alla” alternativ ”vem sasom helst”. Av somliga ansett sasom erotisk laggning, itu andra ansett saso bisexualitet ino bredare mall darborta flera anser sig existera intresserade utav “personligheten samt inte konet”.

Pronomen – Hon, han, hen, hin, saken dar etcetera – det nago manniska vill bli kallad nar nagon snacka forsavitt saken da i tredje person, till exempel hen befinner si sjyst, sjalv gilla hen/henom (bagg formerna fungerar). Pronomen kan hanga forbund tillsammans nago persons kon/konsidentitet, skad behover ej handla det. Det promenerar icke att askad nagon individ vilket pronomen saken da inneha. Forsavit karl befinner si diffus pa nagon persons pronomen kan herre forfragan i ett privat dialog (”Vilket pronomen har ni?/Vilket pronomen vill n att sjalv anvander ifall de?”). Nagon andel foredrar att bliv omnamnda tillsammans fornamn ino stallet forut tillsammans pronomen. Hen samt saken da anvands emellanat aven i situationer emeda nagon persons konstillhorighet befinner sig oidentifiera.

Andra konsneutrala pronomen ar hin, han och saken dar

Queer/Queerteori – e attityd som kritiserar normer runt kon samt sexualitet (se heteronorm). Queer kan samt besta ett identitet, ”att besta queer”, som syftar at ett mothugg till sam darborta nagon ej vill inordn sig sasom gumma, herre, bi-, hetero- alternativt lesbis. Queerteori kritiserar fasta kategorier och etiketter, liksom uppdelningen i vad saso anses normalt respektive annorlunda, frams nar det innefatt sexualitet samt kon.

Transperson – Ett samlingsbegrepp sasom normalt avser folk saso bryter mot samhallets normer kring kon och konsidentitet. Enkom saken da som personligen identifierar sig som transperson befinner si det. Ino begreppet ingar till exempel intergender, transsexuella sam transvestiter och stundom dragqueens och ta en titt pГҐ den hГ¤r webbplatsen dragkings. Har inte ett dyft att producera med vem nago blir kar i och/eller kat kungen. En bestammer solo forsavit en vill forklar sig sasom transperson: ingen annan kan anfora til ett att en ar transperson.

Transsexuell / Transsexualism – en behorighet enar nago indivi age nagon konsidentitet som inte overensstammer tillsamman det kon saso registrerats bred fodseln, vanligtvis med ett onskan forsavit att ratta kroppen odl att saken dar stammer overens tillsammans saken da nagon kanner sig som. Transsexualism age inte med sexualitet att gora, nago transsexuell manniska kan existera homo-, bi- eller heterosexuell alternativ hurda en annu valjer att betrakta sin sexualitet. ”Trans” betyder ”over mo andra sidan” villig latin och ”sexus” betyder “kon” kungen latin. Transsexuell betyder namligen ”over till andra sidans kon”.

Transvestit / Transvestism – Person sasom mer eller mindre vanligtvis anvander det sasom samhallet ser sasom “ett annat kons” konsuttryck (klader, attribut, kroppssprak etcetera). ”Trans” betyder ”over mot andra sidan” pa latin samt ”vestis” betyder “klader” villig latin. Transvestit betyder namligen ”over at andra sidans klader”.

Leave your thoughts

Categorías